AKADEMİSYEN KATEGORİSİ

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’deki üniversite programlarında kadrolu olarak çalışmakta olan akademik personel katılabilir. Farklı disiplinlerden akademik personel ile karma ekipler oluşturulabilir. Bu kategoride ekibin yönetimi akademik personelden oluşmak kaydıyla ekiplere öğrenciler ve profesyoneller de dâhil olabilir. Yarışmaya katilim ücretsizdir. İstenirse, şartnamenin basili bir kopyası, MSGSÜ-MF Dekanlık Sekreterliğinden mesai saatleri içinde temin edilebilir.

Yarışmacılardan İstenenler

Geliştirilecek önerilerin görsel ve yazılı olarak sunulması beklenmektedir. Katılımcılar ekip formasyonu ve yaklaşımlarına göre görsel veya yazılı metinlere öncelik tanıyabilirler. Ancak her iki sunumun da yeteri nitelikte yapılması beklenmektedir.

Önerileri, gerekçeleri ile ayrıntılı olarak anlatacak biçimde;

Yaklaşık 25 sayfa A-4 (en az 10.000 kelime / 10- 12 bin kelime arasında) bir rapor istenmektedir. Rapor şemalar ve grafikler içerebilir. Şemalar, grafikler ve kaynakça sözcük/sayfa sayımına girmeyecektir. 
Bu kategorideki yarışmacılar, düşey kullanılacak iki adet A-1 Pafta (veya yatay kullanılacak bir adet A-0 Pafta) üzerinde hazırlanacak bir görsel sunumu baskı-çıktı olarak teslim edecektir.

Görsel sunum baskı-çıktıya ek olarak kısa metrajlı bir film olarak da hazırlanabilir ve DVD olarak teslim edilebilir.

Önerilerin basili bir yayın haline getirilebilmesi, farklı ortamlarda yayınlanabilmesi için basili görsel sunum paftası içeriklerinin CD- DVD formatında da (Görseller için yüksek çözünürlüklü - A-1 için 60 cm x 84 cm 300 dpi- tiff format olarak, metinler ve rapor için Word formatında Arial, 12 pt. ile yazılmış olarak) teslimi istenmektedir. 
Paftalar, sırt veya çita geçirilmeden rulo olarak, raporlar ise dosyalanmış veya ciltlenmiş olarak teslim edilecektir. 
Paftalara istenirse, rulo yapılmalarını engellemeyen saydam laminasyon yapılabilir. Görsel belgelerde, sunum ve anlatım yöntemi serbesttir (çizim, grafik, kolaj, modelleme, fotoğraf vb…). Ancak, sunumlarda yer alabilecek kentsel ve mimari çözüm önerilerinin kamuoyu tarafından anlaşılabilir, okunaklı bir grafik dil ile yapılması beklenir.

Görsel Belgeler bir adet A-1 (veya bir adet A-0) tek kopya olarak ve 7 adet A-3 kopya olarak, Yazılı belgeler (rapor) ise 7 kopya olarak istenmektedir. 
Hazırlanacak görsel önerilerin, öğrenciler için bir adet A-1/ akademisyenler için iki adet A-1 (veya bir adet A-0) üzerinde sunulma biçimi yarışmacılara bırakılmıştır. Tüm öneriler, öncelikle tasarım dilinin grafik dilin düzgün kullanımı koşulu ile farklı ölçeklerde serbest çizimler ile sunulabilir.

Rapor yazımında ise, MSGSÜ-MF tasarım + kuram Dergisi makale yazım kurallarına (bkz: tasarimkuram.msgsu.edu.tr adresinde bulunan “yazarlar için rehber”) uyulacaktır.

Hazırlanacak önerilerde ele alınan konunun ve veya bölgenin olası kullanımların, işlevlerin anlamlı biçimde çözümlenmesi, zaman-mekan boyutlarında izlenen senaryoların vurgulanması, önerinin kent bütünü ve kurgulanacak bölgesel-ulusal-küresel perspektif ile ilişkileri, ekonomik ve toplumsal kazanımlarının irdelenmesi beklenmektedir.

Her iki kategori için (poster yerine) verilebilecek kısa filmde kullanılan görsel malzeme, müzik vb.nin telif hakki sorunu olmamasına dikkat edilmelidir.

Ödüller

Birinci Ödül: 40.000 TL
5 Adet eşdeğer ödül: 12.000 TL 
Olmak üzere,
Toplam: 100.000 TL dir

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’deki üniversite programlarında kayıtlı olan lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilir. Farklı disiplinlerden yükseköğrenim öğrencileri ile karma ekipler oluşturulabilir. Yarışmaya katilim ücretsizdir.
İstenirse, şartnamenin basili bir kopyası, MSGSÜ-MF Dekanlık Sekreterliğinden mesai saatleri içinde temin edilebilir.

Yarışmacılardan İstenenler

Geliştirilecek önerilerin görsel ve yazılı olarak sunulması beklenmektedir. Katılımcılar ekip formasyonu ve yaklaşımlarına göre görsel veya yazılı metinlere öncelik tanıyabilirler. Ancak her iki sunumun da yeteri nitelikte yapılması beklenmektedir.

Önerileri, gerekçeleri ile ayrıntılı olarak anlatacak biçimde;

Yaklaşık 15 sayfa A-4 (en az 5.000 kelime / 5- 8 bin kelime arasında) bir rapor istenmektedir. Rapor şemalar ve grafikler içerebilir. Şemalar, grafikler ve kaynakça sözcük/sayfa sayımına girmeyecektir. 
Bu kategorideki yarışmacılar, dik kullanılacak bir adet A-1 Pafta üzerinde hazırlanacak bir görsel sunumu baskı-çıktı olarak teslim edecektir. 
Görsel sunum kısa metrajlı bir film olarak da hazırlanabilir ve DVD olarak teslim edilebilir.

Önerilerin basili bir yayın haline getirilebilmesi, farklı ortamlarda yayınlanabilmesi için basili görsel sunum paftası içeriklerinin CD- DVD formatında da (Görseller için yüksek çözünürlüklü - A-1 için 60 cm x 84 cm 300 dpi- tiff format olarak, metinler ve rapor için Word formatında Arial, 12 pt. ile yazılmış olarak) teslimi istenmektedir. 
Paftalar, sırt veya çita geçirilmeden rulo olarak, raporlar ise dosyalanmış veya ciltlenmiş olarak teslim edilecektir. 
Paftalara istenirse, rulo yapılmalarını engellemeyen saydam laminasyon yapılabilir. 
Görsel belgelerde, sunum ve anlatım yöntemi serbesttir (çizim, grafik, kolaj, modelleme, fotoğraf vb…). Ancak, sunumlarda yer alabilecek kentsel ve mimari çözüm önerilerinin kamuoyu tarafından anlaşılabilir, okunaklı bir grafik dil ile yapılması beklenir.

Görsel Belgeler bir adet A-1 tek kopya olarak ve 7 adet A-3 kopya olarak, Yazılı belgeler (rapor) ise 7 kopya olarak istenmektedir. 
Hazırlanacak görsel önerilerin, öğrenciler için bir adet A-1/ akademisyenler için iki adet A-1 (veya bir adet A-0) üzerinde sunulma biçimi yarışmacılara bırakılmıştır. Tüm öneriler, öncelikle tasarım dilinin grafik dilin düzgün kullanımı koşulu ile farklı ölçeklerde serbest çizimler ile sunulabilir.

Rapor yazımında ise, MSGSÜ-MF tasarım + kuram Dergisi makale yazım kurallarına (bkz: tasarimkuram.msgsu.edu.tr adresinde bulunan “yazarlar için rehber”) uyulacaktır.

Hazırlanacak önerilerde ele alınan konunun ve veya bölgenin olası kullanımların, işlevlerin anlamlı biçimde çözümlenmesi, zaman-mekan boyutlarında izlenen senaryoların vurgulanması, önerinin kent bütünü ve kurgulanacak bölgesel-ulusal-küresel perspektif ile ilişkileri, ekonomik ve toplumsal kazanımlarının irdelenmesi beklenmektedir.

Her iki kategori için (poster yerine) verilebilecek kısa filmde kullanılan görsel malzeme, müzik vb.nin telif hakki sorunu olmamasına dikkat edilmelidir.

Ödüller

Türkiye Üniversiteleri Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri Kategorisi
5 Adet eşdeğer ödül: 10.000 TL 
Olmak üzere,
Toplam 50.000 TL dir